Menu
Home Page

Patrwm y Pythefnos

Patrwm y Pythefnos

Croeso! Dyma y Patrwm y Pythefnos Cymraeg yn ein hysgol ni! Rydyn ni ymarfer y patrwm bob dydd, felly, ceisiwch ein helpu ni ymarfer yn y cartref hefyd!

Welcome! Here is the Welsh Pattern of the Fortnight in our school! We practise the pattern every day, so, please try to help us to practise at home too!

 

Cwestiwn! (Question)

Beth dwyt ti ddim yn hoffi?

What don't you like?

 

Atebion! (Answers)

Dydw i ddim yn hoffi....

I don't like......

 

Ymestyn! (Extend)

a bod yn onest - to be honest...

maen well 'da fi - i prefer...

dw i'n casau - I hate....

achos....

because......

mae'n ofnadwy - it's awful

mae'n ych a fi - it's yucky

 

mae'n blasu'n ddrwg - it tastes bad

mae'n ddiflas - it's boring

mae'n ffiaidd - it's disgusting

mae'n afiach - it's unhealthy

 

 

 

 

 

Top